Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Podsumowując, główna różnica między nimi polega na sposobie, w jaki elementy są pozycjonowane: position: absolute pozycjonuje względem pierwszego nadrzędnego elementu nie-statycznego (lub okna przeglądarki), podczas gdy position: fixed pozycjonuje względem okna przeglądarki niezależnie od innych elementów.

Add Your Heading Text Here

position: fixed pozwala elementowi być umieszczonym w określonym miejscu względem okna przeglądarki, niezależnie od tego, jak jest przewijane.
Jest on zawsze widoczny w tej samej pozycji, nawet gdy użytkownik przewija stronę.
Element z ustawioną pozycją fixed nie wpływa na układ innych elementów na stronie.
Również używa się top, bottom, left, right do określenia położenia.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

position: absolute pozwala elementowi być umieszczonym w określonym miejscu względem jego pierwszego zagnieżdżonego elementu o pozycji innym niż static (czyli np. relative, absolute, fixed).
Jeśli żaden element nadrzędny nie ma ustawionej pozycji, element pozycjonowany absolutnie jest względem okna przeglądarki.
Element z ustawioną pozycją absolutną nie wpływa na układ innych elementów na stronie.
Przeważnie stosuje się top, bottom, left, right do określenia położenia elementu.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Scroll to Top